Καλωσορίσατε

Το γραφείο ιδρύθηκε από τον Άντζελ  Δαυίδ του Χαϊμ το 1995.Το 1971 πήρε πτυχίο οικονομικών και το 1973 πήρε πτυχίο Νομικής. Το 1974 ως το 1976 παρακολουθεί εξειδικευμένα μαθήματα στατιστικής, κοστολόγησης και ΦΠΑ στο εξωτερικό. Εργαζόμενος  σε διάφορες εταιρείες σαν εσωτερικός λογιστής διαβλέπει το μέλλον και  αποφασίζει  να προχωρήσει στο επόμενο επαγγελματικό του βήμα.

Η  ίδρυση του γραφείου  έρχεται σε μια εποχή που οι ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων επέβαλλαν την ορθή και λεπτομερή τήρηση των λογιστικών βιβλίων, σ ένα διάστημα που κρινόταν αναγκαία η συμβουλή του φοροτεχνικού σε κάθε μορφής επιχείρηση.

Το 2003 έρχεται να προστεθεί στη δυναμική του γραφείου  ο  γιός του Μάκης προερχόμενος από μακρά εμπειρία στο χρηματοοικονομικό τομέα εργαζόμενος σε Χρηματιστηριακές εταιρείες στο Νομό Λάρισας.

Τον Απρίλιο του 2005 ξεκινά τη σταδιοδρομία του στο γραφείο,  και ο έτερος γιός του Λέων απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Επίσης, τον Ιούλιο του 2017 ολοκληρώνει με άριστα το μεταπτυχιακό του στη Τραπεζική Επιχειρήσεων στο Ελληνικό Ανοικτό  Πανεπιστημίο.

Οι Λέων και Μάκης  Άντζελ  επί σειρά ετών  έχουν πλέον την αποκλειστική  διαχείριση του γραφείου και  είναι υπεύθυνοι για όλες τις εργασίες που πραγματοποιούνται για λογαριασμό των πελατών τους, κατέχοντας την  Ά τάξη αδείας του λογιστή φοροτέχνη και την άδεια του Οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Επιχειρήσεις εμπορίας, μεταποίησης, παροχής υπηρεσιών μας έχουν ήδη εμπιστευθεί  για την ορθή παρακολούθηση  των βιβλίων τους και την άμεση ενημέρωση τους.

Οι αμοιβές μας είναι οι πλέον ανταγωνιστικές της αγοράς αποδεδειγμένα και βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με την πολυπλοκότητα και τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουμε.

 

Ζητήστε δωρεάν οικονομική προσφορά

contact_gr